Småkasko/Small Craft


Det kustnära tonnaget utgörs av en variation av mindre båtar som utgör en viktig länk i infrastrukturen och industrin, både marin industri och annan. Vi kan erbjuda försäkring för all komersiell sjöfart, inklusive det kustnära tonnaget, s.k. "småkasko". Vår småkaskoportfölj består bland annat av fiskebåtar, taxibåtar, pråmar, flytande hotel, räddnings/brandbåtar, passagerarbåtar i skärgårdstrafik och bogserbåtar. Vi kan tillgodose ert totala försäkringsbehov av: 

  • Kaskoförsäkring - täcker framförallt skador på skrov men kan som tillval även omfatta maskin. Ditt kollisionsansvar gentemot tredjeman täcks i den här försäkringen.
  • Begränsad P&I försäkring - en ansvarsförsäkring som täcker ditt ansvar vid tex. oljeutsläpp.

 

Kontakta oss gärna för mer information.

Du kan också skicka ett meddelande så ringer vi dig.