Søforsikring af Mindre Fartøjer/Small Crafts


Codan Marine kan tilbyde at søforsikre mindre erhvervsfartøjer samt husbåde.

Dækningerne kan bl.a. omfatte kasko og begrænset P&I (ansvar).

Venligst kontakt Codan Marine for yderligere oplysninger.

Du kan også sende os en besked her.

 

Ny Lovpligtig Ansvarsdækning for Passagertransport til Søs

Folketinget har vedtaget ændring af søloven med virkning fra 31. december 2012.

Lovændringen medfører:
1) Der er indført forsikringspligt for passageransvaret, gældende fra 01.04.13
2) Der er indført objektivt ansvar for personskader, som indtræffer som følge af en søulykke.

Læs mere om den nye regel her